.

Publicerat i: just me

tomhet som jag länge sett
en blick som aldrig gav er svar
ord som väl bekanta va, tycktes bli oförstådda
ljud som spelades upp i mitt huvud..
sanningen ska fram
jag är mig själv
äntligen är jag mig själv
med dig...